Vergroot kansengelijkheid

Het schoolreisje, schoolkamp en andere activiteiten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen, mogen niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid geld die ouders wel of niet betalen. Daarom wil de VOO dat de vrijwillige ouderbijdrage volledig wordt afgeschaft en dat activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen, bekostigd worden vanuit de algemene middelen. Sommige scholen wachten een politieke keuze voor afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage niet af en zetten die stap zelf al. De VOO sprak Edith van Montfort van SAAM* en Roel Versleijen van Akkoord!-PO die geen ouderbijdrage meer vragen van ouders en zelf de activiteiten bekostigen. 

Lees het artikel hier