Mijn Onderwijsmoment 2014

Eigenlijk zijn dat onderwijsmomenten van anderen.
Mooi onderwijs wordt gemaakt tussen leraar en leerling. In scholen.
Ik ben daar niet.
Ik ben van het bevoorwaarden van dat mooie onderwijs.
Die onderwijsmomenten dus, die van anderen…

De leraar die stelt de open vraag als uitgangspunt te nemen.
De Intern begeleider die stelt, voortaan minimaal één uur per dag gewoon fijn in de klas, extra ogen en oren.
De rekencoördinator die aanschaf van een nieuwe rekenmethode weet uit te stellen
Een schoolteam dat beslist de woordenschattoets niet meer af te nemen.
De bouwcoördinator die eigen gedrag open kritisch ter discussie stelt; goed voorbeeld doet …
De schoolleider die onderwijs anders durft te organiseren.
De leraar die collega leraar van vorige school vraagt om haar nog even te coachen.
De leraar die op studiereis tot diep in de nacht aan het werk blijft om eigen leren voor de ander inzichtelijk te maken.
De leraar die ’n dagje met mij meewerkt en er samen met mij een artikel over schrijft.
De leraar die schittert als leraar voor collega-leraren.
De leraar die kinderen zelf laat getuigen van hun leren.
Dat soort onderwijsmomenten, ik mocht ze allemaal zien in 2014.

En dan toch in het meest indrukwekkende onderwijsmoment werd ik zelf het onderwerp….

Vrijdag 31 oktober 14.30 uur (ongeveer) Boston USA Parker High
Een aantal leerlingen vertelt ons – groep van 17 skbo collega’s uit Oss – over hun onderwijs, hoe ze erop betrokken zijn. Zeg maar een kippenvel moment van een halfuur. Ik bedacht me nog wel even: in de woorden, beelden van leerlingen over hun onderwijs, wordt de kwaliteit van dat onderwijs manifest. Maar dit was zo mooi…dat ik de bij dat gesprek aanwezige directeur vroeg: zeg, hoe heb jij deze leerlingen geselecteerd? Ik werd meteen door diezelfde leerlingen op mijn vooringenomen vingers getikt: hoezo?! Wij zijn de school! Kiezen er graag voor met jullie in gesprek te zijn.

Het is best ‘een dingetje’ als je altijd vertrouwen predikt en met je eigen wantrouwen wordt geconfronteerd…..