Knuppel in het opbrengstgerichte hoenderhok

Wat is dat toch met het gekakel rondom het verbannen van opbrengstgericht werken. Zou het onderwijs daar nou echt aan kapot gaan? Ben je gek, er is helemaal niets mis met opbrengstgericht werken!

Heb een vette déjà vu met ‘competenties’; ook zo’n inmiddels verguisd begrip waarmee we leraarschap of onderwijs om zeep geholpen zouden hebben. Alleen maar aandacht voor een beetje vaardigheid, kennis ondergeschikt en zo. Voor en door de criticasters die dergelijke begrippen maar half willen duiden, zijn er complete onderwijsvernieuwingen aan kapot gegaan…

Beste mensen, een professional kan echt niet competent handelen zonder dat ie een beroep doet op een stevige kennisbasis. En goed onderwijs moet weldegelijk tot stevige goede opbrengsten leiden. En ja, het is gewoonweg dom als we die opbrengsten – al of niet onder invloed van een publiek of politiek debat – laten verengen tot resultaten die alleen maar meetbaar zijn in toetsen, samen te vatten in heldere lijstjes waarmee we goed-beter-best kunnen presenteren.

Dat gaan we toch niet pikken?! Dat denken bestrijden we toch niet door opbrengstgericht werken af te schieten?

Laten we gewoon investeren om al die wezenlijke, moeilijk of niet in (Cito-)scores te vangen, opbrengsten helder te maken. En vooral niet ontkennen dat het opbrengsten van onderwijs zijn! Laten we prachtige processen ook vangen in resultaatbeschrijvingen in plaats van ze onbenoemd te laten.

Is het niet een idee om kinderen zelf laten rapporteren over waar ze eigenaar van zijn, hun leren, liefst voordat ook zij gevangen zijn in ‘onze’ regelsystemen. Zullen we hun denkkracht nu gewoon eens efkes inzetten?

Want ook voor hen geldt; ‘daar waar je vertrouwen krijgt, neem je verantwoordelijkheid’ om met Ben Kuiken en zijn ‘fuck de regels’ te spreken!

Dus na vandaag: fuck de lijstjes.