‘Relatietherapie voor Bestuurder en Directeur

“Als leraar heb je de verantwoordelijkheid voor álle kinderen. Dat geldt ook vooreen directeur en een bestuurder. Het kan best zijn dat je geen klik hebt, maar dat isook niet nodig voor een goede en stevige professionele relatie. Wezenlijk is dat je zorgtvoor hoge verwachtingen, een veilig klimaat, mensen aanspreekt op hun competentiesen stimuleert om […]

Vergroot kansengelijkheid

Het schoolreisje, schoolkamp en andere activiteiten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen, mogen niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid geld die ouders wel of niet betalen. Daarom wil de VOO dat de vrijwillige ouderbijdrage volledig wordt afgeschaft en dat activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen, bekostigd worden vanuit de algemene middelen. Sommige scholen wachten […]

Staat van onderwijs 2022

Inspecteur-generaal Alida Oppers: goede schoolbestuurders kunnen het verschil maken!  Zo’n vijf maanden geleden verscheen de Staat van het Onderwijs 2022. Zoals gebruikelijk met de nodige aandacht. Aan het woord Alida Oppers, Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs en Edith van Montfort, Collega van Bestuur van SAAM*. Een gesprek over het verlangen naar kwaliteit, ruimte, […]

Besturen in Corona tijd

Hoe doe je dat, goed besturen? Hoe blijf je als bestuurder in deze tijd vol coronaregels vasthouden aan je visie en hoe blijf je de focus houden op faciliteren van onderwijskwaliteit? Vives Magazine sprak met Edith van Montfort, bestuurder van stichting SAAM*, met 25 po-scholen in zes gemeentes in Noordoost Brabant. Lees dit artikel uit […]

Bestuurders ‘The Next Level’

Wat is onderwijskwaliteit? Tien besturen uit het primair onderwijs onderzoeken die vraag in een netwerk dat ze ‘The Next Level’ doopten. De deelnemers willen de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau tillen door het versterken van het kwaliteitsbewustzijn. In een serie van vier filmpjes vertellen ze wat kwaliteit voor hen betekent, wat dit inhoudt voor hun manier van […]

‘Als je wilt leren, moet je zorgen dat iemand je wakker kust’

Interview juli 2020 voor www.samenslimmerpo.nl Edith van Montfort is bestuurder van Stichting SAAM* in Oss, een groep van 27 scholen. Ook is ze organisator van de bestuurdersnetwerken ‘Goed Zijn, Goed Blijven’ en ‘Next Level’. “Het is mooi om te zien dat scholen zich steeds kwetsbaarder durven op te stellen. Door samen te werken en scherp […]

Voor & met Leve Het Onderwijs in woord en geluid

Podcast juni 2020 Kansen voor kinderen ‘bevoorwaarden’ 03 mei 2019 Categorie: bestuurdersportretten Al haar leven lang werkt Edith van Montfort in het onderwijs in verschillende functies. Van leraar tot bestuurder. “Op dit moment ben ik collega van bestuur bij SAAM. Ik doe alles wat nodig is om kansen voor kinderen te vergroten, om hun leren […]

Visie op onderwijskwaliteit

Visie op onderwijskwaliteit: ‘Je kunt brede ontwikkeling wel degelijk zichtbaar maken’ Waar moet goed onderwijs minimaal aan voldoen? Een groep onderwijs bestuurders en schoolleiders verenigd in de expertgroep Onderwijskwaliteit van de PO-Raad, boog zich over die vraag. Zij vinden dat onderwijskwaliteit óók gaat over de brede ontwikkeling van kinderen, en zochten naar een manier om […]

Onderwijs in Corona tijd …

Bij SAAM* zijn er al snel Gouden regels opgesteld, aan aantal richtingwijzers waarmee het onderwijs door de professionals zelf, op 26 verschillende scholen, met verschillende concepten en populaties, in een groot palet aan kleuren, verder vormgegeven kan worden. De speelruimte is groot, maar vrijblijvend is het zeker niet, zegt Edith van Montfort. ‘Ik houd enorm van pionieren, maar ik hou ook […]