Besturende Leraar & Lerarende Bestuurder ?!

En zo sta ik donderdag 20 februari in het SKBO kantoor voor een rondje bestuur.
’s Morgens om 08.00 uur een hartelijk onthaal door Edith met tijd om samen de dag door te nemen en verwachtingen uit te spreken. Vragen stellen kan en mag, wat vinden vooral ook. En er is steeds, hoe klein ook, een mooie dialoog waardoor de verschillende lagen van de organisatie steeds in beeld en samen komen. Wat ik vooral graag wil zien is hoe het werk dat “hier in de kantoren gebeurt” bijdraagt aan wat ik in de klas doe.  

Dat vooral ook wat mogen vinden, blijkt toch wel een dingetje. Onwennigheid met de situatie, het onderwerp, of toch “de baas” waarbij je aan tafel zit? Daar moet ik oog voor blijven houden. Ik vind namelijk ook van alles van wat ik in die klassen en in onze scholen zie…   

We beginnen met een directeuren overleg.  In eerste instantie zijn daar ook bouwcoördinatoren en/of intern begeleiders bij aanwezig omdat de agenda daar vandaag om vraagt. Mooi om te horen en zien hoe de dagelijkse onderwijs praktijk besproken wordt en hoe gezocht wordt naar verbindingen binnen de stichting. Waarbij steeds voor ogen wordt gehouden dat er ook ruimte moet zijn voor de eigenheid van de locaties. De rol van Edith in dit geheel is mij niet meteen duidelijk maar in gesprek samen kom je erachter dat die eigenlijk niet veel anders is dan een schooldirecteur bij zijn team. Soms prikkelend aanwezig (de boel even op scherp zetten) vaak luisterend en soms misschien ook wel even niet nodig. Edith geeft ook aan daar niet altijd bij aanwezig te zijn.

Karlijn merkt op: “het is toch niet zo dat hoe ‘hoger’ in de organisatie, hoe professioneler er gewerkt wordt”… Op mijn doorvragen hierop gaf Karlijn aan dat er niet door iedereen even stevig geparticipeerd werd in het directeurenoverleg… Tja vergaderen is ook een vak, voortdurend werk aan de winkel [1] . Opbrengst was dan wel: afstemming met de kernteams van alle scholen in professionaliseringswensen passend onderwijs. Uhm Edith als schooldirecteur, waarom niet het zelfde als jij Karlijn, de leraar van de klas?   

Na het directeuren overleg gaan we meteen door met beleidsgroep Kwaliteitszorg. In deze beleidsgroep nemen de portefeuillehouders van de beleidsgroepen Onderwijs, Personeel & Organisatie, Financiën & Facility en de manager KWZ, deel; directeuren die naast hun directeurschap, samen een deel van de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie hebben. Een constructief geordende overleg waarin de lopende zaken worden besproken. Het valt mij op dat ook steeds gekeken wordt naar de dagelijkse onderwijs praktijk. Wat betekent dit voor dagelijkse praktijk, vooruit kijkend en ook kritisch terugkijkend, hebben we dit goed gedaan kunnen we dit in het vervolg anders en of beter doen. Met boterham in de hand (geen teamkamer en of pauze hier 😉 ) wordt er verder gesproken met steeds oog voor wat het beste is voor het kind en het onderwijs. Dat staat natuurlijk heel dichtbij wat ik zelf in mijn klas wil, het beste voor het kind.

Zie je wel: het lukt soms wel dat vergaderen (pfjoew..).
Karlijn, als het in mijn werk te ver af komt te staan van wat voor de kinderen, hun onderwijs, in onze scholen van belang is, dan krijg ik letterlijk jeuk.   

Als de portefeuillehouders ook vertrokken zijn word ik door Edith aan het werk gezet. Het jaarverslag is zo goed als af, of ik dat even wil lezen, wil bevragen. Later in de middag is er overleg om een Prezi te maken van dit jaarverslag. Mooi om te lezen dat jaarverslag. Niet heel veel nieuwe dingen voor mij, hoewel.. Wat mij opvalt is de samenwerking die steeds gezocht wordt met andere onderwijsstichtingen. Geen concurrenten van elkaar maar bijvoorbeeld proberen door slim in te kopen geld te besparen zodat dat geld naar de kinderen kan.  

En Karlijn jouw opmerking “zeg kan het niet met wat minder woorden, dat lezen de collega’s zo nooit” hebben we ons ter harte genomen: minder woorden op een dia Tja…schriftelijke communiceren is ook een vak, voortdurend werk aan de winkel [2].  Dat samenwerken met andere stichtingen gaat in de backoffice (onze administraties) van een leien dakje. En jij snapt natuurlijk wel dat het ons uiteindelijk vooral om de frontoffice (onze scholen, Integrale Kindcentra) te doen is. Hoe mooi als PO en VO in Oss sterker gaan samenwerken nu we dat in de administratie ook doen?! En jij draagt zelf dagelijks bij aan het succes van samenwerken met kinderopvang. 

Edith staat de hele dag door open voor mijn vragen en of opmerkingen. Samen praten over de manier waarop het onderwijs vorm krijgt in de verschillende lagen van de organisatie. Toch is het moeilijk om in een dag te zien wat er allemaal in het bestuur gedaan wordt, daar ben ik mij zeker van bewust. Wat mij wel opvalt is dat op vele fronten gekozen wordt voor het vooruit kijken. Nu al bezig zijn met hoe het onderwijslandschap in Oss er over 10 jaar uit ziet en daar op anticiperen en dat gaat verder dan alleen leerlingenaantallen…  

Voor de (onderwijs-)dag van vandaag is het wezenlijk om ook tien jaar verder te kijken. Zouden we vaker samen moeten doen: wat hebben kinderen eigenlijk nodig als ze tien jaar verder zijn ? Wat leert ons dat over het leren van vandaag ?
En ja voor mij zijn dat ook zaken als hoe lang hou je een gebouw van een kleine school open. Zo merkte jij ook op dat ik met heel veel verschillende dossiers tegelijkertijd bezig was. Juist door de verbinding te leggen met het leren van kinderen in een groep, komen die dossiers voor mij steeds samen. Het feit dat jij dat in één zo’n dagje ook vaststelt geeft mij aan dat we samen goed op weg zijn!
En vanzelfsprekend spraken we ook over hoe we professionele betrokkenheid (horizontaal en verticaal) binnen onze organisatie verder kunnen invullen. Zo maak je immers samen kwaliteit. Daar hebben we nog een weg in te lopen want ja ook Karlijn kreeg opmerkingen van collega’s waarom dat nou nodig is zo’n dagje besturen… Nou daarom dus: Samen weten en maken wat nodig is om lerende kinderen en collega’s te bevoorwaarden al het moois in zichzelf waar te maken.
Hopatee!