Stom !

Wellicht ken je ‘m. De rubriek Stom in het maandblad Linda. Een bekende Nederlander deelt wat hij/zij stom vindt. Is van alles over te zeggen of te vinden. Waarom je zo’n rubriek wel of niet moet hebben. Afijn. Heilzaam. Dat vind ik zo’n rubriek. Net zoals het maken van een “zeik-je-rijk-lijstje”. (Hoewel een “koester-je-kapot-overzichtje” fijner is.)Want ja. […]

Leve de familiare cultuur én de keukenla*!

“We moeten door ontwikkelen naar een professionele cultuur”, hoor ik best regelmatig.En natuurlijk begrijp ik wat we daarmee willen zeggen. En dat het gezond is om samen te leren, elkaar van feedback te voorzien enzovoort. Toch is mijn neiging om terug te roepen “nou uh koester vooral ook maar die familiare cultuur”, soms best groot. […]

1 januari 2024: de aftelklok staat op 0 !

Het zal in de zomer van 2021 geweest zijn dat ik de RvT van SAAM* om demotie heb gevraagd. Lang was ik Collega van Bestuur. Prachtige verantwoordelijkheid. Hele mooie opdracht voor kinderen. Daar ga ik goed op. En toch zag ik even ‘een onsje minder’ als het goede perspectief voor mij. Niet alle dagen AAN. […]

‘Relatietherapie voor Bestuurder en Directeur

“Als leraar heb je de verantwoordelijkheid voor álle kinderen. Dat geldt ook vooreen directeur en een bestuurder. Het kan best zijn dat je geen klik hebt, maar dat isook niet nodig voor een goede en stevige professionele relatie. Wezenlijk is dat je zorgtvoor hoge verwachtingen, een veilig klimaat, mensen aanspreekt op hun competentiesen stimuleert om […]

Vergroot kansengelijkheid

Het schoolreisje, schoolkamp en andere activiteiten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen, mogen niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid geld die ouders wel of niet betalen. Daarom wil de VOO dat de vrijwillige ouderbijdrage volledig wordt afgeschaft en dat activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen, bekostigd worden vanuit de algemene middelen. Sommige scholen wachten […]

Staat van onderwijs 2022

Inspecteur-generaal Alida Oppers: goede schoolbestuurders kunnen het verschil maken!  Zo’n vijf maanden geleden verscheen de Staat van het Onderwijs 2022. Zoals gebruikelijk met de nodige aandacht. Aan het woord Alida Oppers, Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs en Edith van Montfort, Collega van Bestuur van SAAM*. Een gesprek over het verlangen naar kwaliteit, ruimte, […]

Besturen in Corona tijd

Hoe doe je dat, goed besturen? Hoe blijf je als bestuurder in deze tijd vol coronaregels vasthouden aan je visie en hoe blijf je de focus houden op faciliteren van onderwijskwaliteit? Vives Magazine sprak met Edith van Montfort, bestuurder van stichting SAAM*, met 25 po-scholen in zes gemeentes in Noordoost Brabant. Lees dit artikel uit […]

Bestuurders ‘The Next Level’

Wat is onderwijskwaliteit? Tien besturen uit het primair onderwijs onderzoeken die vraag in een netwerk dat ze ‘The Next Level’ doopten. De deelnemers willen de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau tillen door het versterken van het kwaliteitsbewustzijn. In een serie van vier filmpjes vertellen ze wat kwaliteit voor hen betekent, wat dit inhoudt voor hun manier van […]

‘Als je wilt leren, moet je zorgen dat iemand je wakker kust’

Interview juli 2020 voor www.samenslimmerpo.nl Edith van Montfort is bestuurder van Stichting SAAM* in Oss, een groep van 27 scholen. Ook is ze organisator van de bestuurdersnetwerken ‘Goed Zijn, Goed Blijven’ en ‘Next Level’. “Het is mooi om te zien dat scholen zich steeds kwetsbaarder durven op te stellen. Door samen te werken en scherp […]